Czym jest ubezpieczenie na życie?

Świadomość społeczeństwa na temat ubezpieczeń często ogranicza się do tego, co pospolite. W naszym państwie pospolitym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie grupowe zawarte w miejscu pracy, ponieważ nasza historia od wielu, wielu lat pamięta, iż Polacy pracowali i nadal pracują w wielkich zakładach przemysłowych czy w fabrykach.

Przez kolejne pokolenia pracownicy wielkich firm przemysłowych świadomość ubezpieczeniową zabrali do domu, w ten sposób pojawiło się zapotrzebowanie na ubezpieczenie indywidualne.

Co powinno zawierać ubezpieczenie na życie? Ile powinna kosztować składka miesięczna, a ile powinniśmy otrzymać odszkodowania za doznane urazy? Jak oceniać urazy i choroby, które nas spotykają? Czy życie ludzkie można jakkolwiek wycenić, aby ktokolwiek odczuł, że zadośćuczynienie z tego powodu jest adekwatne do poniesionej straty?

Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy z nas – potencjalnych konsumentów i użytkownika ubezpieczeń – odpowiedziałby inaczej i według swoich doświadczeń, poglądów czy nabytej wiedzy. Warto jednak uzmysłowić sobie czym w ogóle jest ubezpieczenie na życie.

Otóż Ubezpieczenie to najnormalniej w świecie rodzaj umowy pomiędzy dwoma osobami prawnymi (w przypadku tej drugiej to podmiot gospodarczy świadczący takie usługi – np. Towarzystwa Ubezpieczeń) mające na celu zabezpieczenie pod względem materialnym (najczęściej w sposób finansowy) na wypadek zdarzenia losowego zagrażającego zdrowiu, życiu czy uszkodzenia mienia, gdzie usługa ta ma za zadanie rozłożenie ciężaru tego zdarzenia na wiele poszczególnych jednostek (mimo że ubezpieczamy się najczęściej u jednego ubezpieczyciela). Aby to uprosić, możemy powiedzieć, że Ubezpieczenie jest rodzajem ochrony i zabezpieczeniem przyszłości na wypadek wypadków, przypadków i zachorowań a także utraty czy zniszczenia mienia.

Ubezpieczenia dzielą się na różnego rodzaju usługi, w zależności od świadczeń jakie mają spełniać i ze względu na to, co mają chronić. Dlatego wyróżniamy ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia od nagłych wypadków – czyli uszkodzenia ciała; w przypadku zachorowań, ubezpieczenia będące polisą OC (na wypadek, gdybyśmy komuś wyrządzili krzywę będąc odpowiedzialni cywilnie), ubezpieczenia majątkowe – czyli rzeczowe.

Firma Nationale-Nederlanden koncentruje się na ochronie człowieka, ochronie jego zdrowia i życia a także często włącza się w różnego rodzaju akcje pomagające przejść przez trudne chwile ludzkich cierpień, zarówno poprzez heppeningi jak i różnego rodzaju włączanie się w akcje uświadamiające społeczeństwu pojawiające się zagrożenia np. chorobowe dotyczące nowotworów w nowym programie telewizyjnym „36,6 stp. C” Ewy Drzyzgi.

Przechwytywanie

 Zatem czym jest ubezpieczenie na życie? To produkt usługa – „ubezpieczenie”, które jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie chronić życie, a dokładniej mówiąc spowodować wyrównanie straty, jaką jest jego utrata. Te pieniądze mają być po to, aby nasi najbliżsi otrzymali stosowne zadośćuczynienie z powodu naszego odejścia. Jak ważnym fakt, aby posiadać znaczące ubezpieczenie na życie? Tylko co roku w wypadkach komunikacyjnych ginie 3.300 osób w Polsce, w ciągu 10 lat oznacza to 33.300 osób, które niedożywa sędziwej starości. Często ich odejście w sposób nagły powoduje niewyobrażalną stratę w życiu najbliższych. W życiu, w którym będą musieli się pozbierać zarówno psychicznie jak i finansowo – czyli fizycznie. Dlatego ubezpieczenie na życie powinno być bardzo wysokie – tak bardzo jak bardzo jesteśmy w stanie cenić swoje życie, które oczywiście jest bezcenne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *